Vi arbetar med bokföring Umeå

Om oss

Ekonomipartner är en traditionell redovisningsbyrå som tillhandahåller tjänster inom löpande redovisning, löneadministration, skatt och rådgivning. Men där slutar också beskrivningen av en traditionell redovisningsbyrå.

Vi har sedan starten år 2010 jobbat mycket målmedvetet för att våra kunder ska uppleva en bra leverans. Det finns otroligt många detaljer för en bra leverans, det handlar bland annat om våra konsulters tillgänglighet, effektivitet och noggrannhet. Vi jobbar helt enkelt hårt för att komma till målet.

Kunder

Våra kunder är både stora och små. Det minsta uppdragen vi har lägger vi 1-2 timmar per år på och de största uppdragen vi har lägger vi mer än 50 timmar per månad på. Vi har mer än 250 kunder som årligen omsätter mellan 0 – 170 miljoner kronor, samtidigt kan våra kunder vara säker på att vi engagerar oss lika mycket i vart och ett av uppdragen. Snitt kunden har ett par miljoner i omsättning som vi jobbar cirka 5 timmar i månaden med. Våra kunder är bland annat verksamma inom livsmedelshandel, detaljhandel, bygg, restaurang, taxi, etcetra. Vi har kompetens för att ta på oss många olika typer av uppdrag.

Digitalisering

Vi tar digitaliseringen på högsta allvar, men vi har inte för avsikt att ”överdigitalisera” våra kunders bokföringsmaterial. Med det menar vi att vi inte gör det för sakens skull, utan det behöver även finnas en effektivitetsanledning för att digitalisera.

Effektivt arbetssätt

Vi arbetar löpande med att effektivisera arbetet. Det sker bland annat genom de standardiserade programvaror som finns tillgängliga, till exempel så analyseras en stor andel av leverantörsfakturorna maskinellt innan de ankomstregistreras. Vi tar även varje chans vi får till att nyttja filer från andra försystem till den löpande redovisningen, och när systemen inte är kompatibla med varandra så ger vi inte upp. Då utvecklar vi egna bryggor för att försystem och affärssystem ska kunna samarbeta med varandra.

Medlem i Srf konsulterna

Ekonomipartner är medlem i branchorganisationen Srf konsulterna som samordnar konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Som medlem i Srf konsulterna genomgår vi frivilligt regelbundna granskningar av byråns rutiner och processer. Genom medlemskapet åtar vi oss även att teckna ansvarsförsäkring och att genomföra relevant fortbildning. Allt detta är en självklarhet för oss.

Kvalitet

Vårt ramverk för att säkerställa en hög kvalitet inom redovisning är branschstandarden REX – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Standarden syftar till att göra rätt från början och därigenom skall våra tjänster redan vid produktion hålla en hög kvalitet. Vidare ska våra tjänster därigenom vara till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

För att säkerställa kvalitet i löneprocessen så arbetar vi enligt SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter.

Framtiden

Ända sedan starten år 2010 så har vi år för år växt i antal kunder, och därigenom har vi även kunnat växa i antalet medarbetare. Vårt fokus på kunden kommer alltjämt att bestå vilket antagligen innebär att vår tillväxtresa kommer att fortsätta framöver.

Auktoriserade konsulter

Per-Anders är redovisningskonsult på Redovisningsbyrå Umeå

Per Anders Nordin

Telefon: 090-125508

Per Anders är både Srf Auktoriserade Redovisningskonsult och Srf Auktoriserad Lönekonsult. Per Anders arbetar som kundansvarig och en stor del av arbetet läggs på rådgivning inom redovisning, skatt och transaktioner till byråns kunder. Per Anders är även byråns redovisningsspecialist och rycker in när en kollega behöver assistans. Dom flesta av våra kunder som anlitar Ekonomipartner för sin redovisning kommer på något sätt att komma i kontakt med Per Anders.

Susanne arbetar som lönekonsult på redovisningsbyrå i Umeå

Susanne Andersson

Telefon: 090-125503

Susanne är Srf Auktoriserad Lönekonsult. Susanne är byråns lönespecialist och arbetar mycket med löneprocessens olika delar, såsom löneberäkningar, avgiftsredovisning och intyg. Samtidigt som löner är huvudområdet så arbetar Susanne även som kundansvarig för redovisningsuppdrag. Dom flesta av våra kunder som anlitar Ekonomipartner för sin löneadministration kommer på något sätt att komma i kontakt med Susanne.

Löpande redovisning och bokslut Umeå

”Vi jobbar helt enkelt hårt för att komma till målet.”

Per Anders Nordin, Ekonomipartner

Läs mer om Ekonomipartner Umeå

Vi arbetar med redovisning i Umeå

Redovisning

Hos oss på Ekonomipartner Umeå får du hjälp med löpande bokföring och redovisning. Vi hjälper stora och små företag med deras ekonomi.

Affärsrådgivning och ekonomisk rådgivning för nystartade företag i Umeå

Rådgivning

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning för företag i samband med investeringar eller andra ekonomiska beslut. Tillsammans bygger vi framgångsrika företag.

Kontakta oss för ekonomisk rådgivning och redovisning i Umeå

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Ekonomipartner Umeå för att få hjälp med alla olika ekonomiska frågor.

bakgrundsfärg till ekonomipartner, redovisningsbyrå umeå