Det har kommit ett intressant rättsfall från Kammarrätten i Sundsvall dom 699-23 avseende skattetillägg vid ett så kallat öppet yrkande.

Rekommendation om öppna yrkanden

I många fall så rekommenderas att man gör ett så kallat öppet yrkande om det är en svårbedömd fråga som man lämnar in en deklaration för. Fördelen med ett öppet yrkande är att man inte kan få ett skattetillägg eftersom man då informerat Skatteverket om sakfrågan. Men det är viktigt att ett öppet yrkande görs korrekt för att man ska undvika skattetillägg, detta belyses i domen.

Moms vid försäljning av helikopter

Sakfrågan handlade om utgående moms vid försäljning av en helikopter. Den skattskyldige skrev i anslutning till momsdeklarationen en upplysning till Skatteverket: ”stor post på momsfri försäljning beror på att bolaget sålt en av sina helikoptrar i december”. Skatteverket har därefter begärt in uppgifter om vem som är köparen av helikoptern samt en kopia av försäljningsfakturan, dessa uppgifter behövdes för att kunna göra en korrekt bedömning huruvida försäljningen skulle vara momsfri eller momspliktig. Eftersom företaget hade hanterat försäljning fel och borde ha debiterat utgående moms, så beslutade skatteverket om fullt skattetillägg, vilket Kammarrätten nu även fastställt.

Bristen

Det öppna yrkande var i detta fall alldeles för vagt. Man skulle kunna bedöma texten enbart som ett förtydligande om vad som fanns i rutan för momsfri försäljning.

Ett korrekt öppet yrkande

Vid upprättande av ett öppet yrkande är det väldigt viktigt att sakfrågan beskrivs grundligt och att man lämnar all relevant information i ärendet för att skatteverket ska kunna göra en korrekt bedömning utan att behöva begära in mer information. Vi gör även bedömningen att man alltid bör tillägga i sitt öppna yrkande att man är osäker på rättstillämpningen i frågan. Till exempel så kan som avslutning i sitt öppna yrkande skriva: ”Vi är osäker på hantering av detta, och yrkar därför beloppet öppet.”

Kontakta oss om ni behöver hjälp att göra ett öppet yrkande!

Ansvarig för Redovisning och rådgivning:

Per Anders Nordin, Auktoriserad Redovisningskonsult, 090-125508