Vi arbetar med bokföring Umeå

Affärsrådgivning

Är ni osäkra på om en investering bör göras? Finns det ett behov av att planera för företagets framtid? Ofta hjälper det att bolla tankar och idéer med en ekonomisk rådgivare som kan komma med synpunkter och råd. En noggrann resultatuppföljning tillsammans med företagets ägare är också en viktig del i ett framgångsrikt företag.

Ekonomipartner använder verktyg såsom budgetar, nyckeltal, statiska undersökningar, företagsanpassade kalkyler och egen erfarenhet för att utveckla just ert företag.

Vår målsättning är att våra kunder ska bli så framgångsrika som bara möjligt och uppnå dess fulla potential, vi arbetar aktivt för att behjälpa detta.

Bolagsändringar?

Vi kan bistå med bland annat nyregistreringar och ändringsanmälningar hos Bolagsverket och Skatteverket.

Nystartat företag?

I uppstartsskedet av ett företag är det mycket att tänka på, vi kan då vara behjälpliga med allt från tips och idéer i affärsutveckling till formella registreringar, aktieägaravtal, budgetering, redovisningsupplägg och skattegenomgångar. 

Resultatuppföljning

Du som företagare måste vara medveten om bolagets resultatutveckling eftersom det är en viktig nyckel för att styra företaget i rätt riktning och på rätt sätt. Vi erbjuder våra kunder hjälp med resultatuppföljning genom att analysera resultat och likviditet.

Många företag vet hur man redogör för företagets mål i exempelvis en budget, men det kan vara svårare att veta hur man ska agera om detta mål inte nås. Frågor som kan uppstå är exempelvis: Hur ökar vi våra intäkter? Varför har kostnadsposterna ökat? Finns det några kostnader som inte tar oss närmare vårt huvudsakliga företagsmål och kan revideras? Att svara på dessa frågor är inte alltid lätt vi hjälper dig att ta fram underlag och diskutera olika poster som inte uppnått önskvärd effekt.

Nyregistrering

Har du äntligen bestämt dig för att starta företag? Vi på Ekonomipartner vet att det kan kännas krångligt med registrering och allt som hör till och vi hjälper dig gärna.

Vi vill att du ska fokusera på det just du gör bäst – att driva ditt företag!

Affärsutveckling

Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Vi hjälper dig skapa värde och effektivisera verksamheten för att kunna öka försäljningen. Genom att förbättra, förenkla eller förfina rutiner, processer, produkter och tjänster kan det öppna dörrar som tidigare varit stängda.

Med hjälp av kunddata och uppgifter om verksamheten kan vi ge utvecklingsförslag gällande värdekedjor eller andra delar av verksamheten som driver er framåt. Världen vi lever i står inte still utan marknadsförhållanden, konkurrenter och även kunders behov förändras; vilket gör att företaget riskerar att hamna efter om inte även de förändras. För att förändringen ska ske effektivt krävs ständig och genomtänkt affärsutveckling som bäst görs i samråd med någon extern som har en överblick av marknaden som helhet. Vi bokar gärna in ett möte för att diskutera hur företaget kan ta sig framåt!

Affärsavtal

I företagsvärlden är det viktigt att gällande avtal är korrekta, att alla partner är lika medvetna och att alla sidor av avtalet uppvisas. Avtal kan skrivas med personer eller näringsidkare som är kända eller okända för den andra avtalsparten vilket i sig kan bidra med sina egna svårigheter. På Ekonomipartner står vi alltid på din sida och arbetar aktivt för verksamhetens, anställdas och ägares bästa!

bakgrundsfärg till ekonomipartner, redovisningsbyrå umeå